Get

In Touch

  OUR ADDRESS

  Main Office

  832 ซ. บางนา-ตราด27 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  Shop & Service

  ห้างมาบุญครอง ชื่อร้านเทรนดี้ ไอที (สังเกตป้ายสีแดง) ชั้น 4 ฝั่งโตคิว, Zone E (ท้ายซอย)
  เวลาทำการ : 12.00 – 20.30 น.

  OUR CONTACT

  088-227-9474 (ขายส่ง)
  088-227-9475 (ขายปลีก)
  Email : trendyit.team@gmail.com
  Line ID : Trendyit และ trendyitsupport
  Facebook : www.facebook.com/trendyit