รายละเอียดการรับประกัน /แจ้งเคลมสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าจากทางบริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด
สินค้าที่ทางบริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด ส่งให้ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น

ติดต่อฝ่ายเคลมโดยตรง  Line id : 088-2279475

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

 • สินค้าที่ได้รับถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่ ทั้งรุ่นและสี
 • สินค้า และอุปกรณ์ครบชุดหรือไม่
 • สินค้าต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น บุบ/ ไหม้ ร่องรอยการแกะเครื่อง/ร้าว
 • สติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันเทรนดี้ ไอที บนกล่อง และ/หรือ ตัวเครื่อง
  ต้องไม่มีร่อยรอย โดนแกะ/ฉีกขาด

สติกเกอร์รับประกันของ TrendyIT

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

1) ภายในระยะเวลา 7 วัน (หลังจากวันที่ที่ลูกค้าได้รับ)

ทางบริษัทฯ ยินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม/เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที สำหรับ

 • อาการภายนอกที่เห็นได้ในทันที เช่น พอร์ทต่างๆ มีปัญหา ชาร์จไฟเข้าไม่ได้ หรือ ช่อง Out put ไม่จ่ายไฟออก ไฟฉายไม่ติด ตัวเครื่องประกอบไม่เรียบร้อย
 • อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของสินค้าแบตสำรอง YOOBAO Power Bank, Romoss Power Bank, Remax Power Bank เช่น สาย micro usb, หัว connector ต่างๆ, ไฟฉาย, ไฟ LED ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่, ปุ่มกดบนตัวเครื่อง ที่พบว่าผิดปกติขณะใช้สินค้าครั้งแรก

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบชุดพร้อมกล่อง
* หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลมสินค้า หรือรับเคลมตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

2) ภายในระยะเวลา 12 เดือน

ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก Sticker void รับประกันบนกล่อง และ Sticker voidรับประกันบนตัวเครื่อง และโค้ดตัวแทนจำหน่ายบนเครื่องและ/ หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ

กล่าวคือ สินค้าแบตสำรอง Eloop Power Bank, Hoco Power Bank, Remax Power Bank กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ จากตัวแบตเตอรี่เอง เช่น ไม่สามารถประจุไฟให้ตัวแบตเตอรี่ได้ และ/ หรือ ไม่สามารถชาร์ตประจุไฟให้โทรศัพท์มือถือ กล้อง หรือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆได้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั่วไป

 • ระยะเวลาการรับประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดบนสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันของทางบริษัทฯ เท่านั้น หากไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับประกันสินค้า
 • บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ ด้วยตัวแบตเตอรี่เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหัก/ คดงอ เช่น ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากเสียบชาร์ตไฟไม่เข้า, ช่อง input/ output ไม่จ่ายไฟ
 • การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น Connector, สาย Micro USB และ Adapter และความบกพร่องของ LED ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์
 • เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ , อุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติ, การตก-หล่น-บุบ-มีรอยงัดแงะ, การตกน้ำ, การซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯรายละเอียดตัวอย่างดังกล่าวซึ่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน เช่น ทำตกกระแทก/ ตกน้ำ/เปียกฝนแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้/ นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธี/ช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึงการกระทำใดๆที่ทำให้สายหัก, คด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหาย/หรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้
 • ตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างดังกล่าวซึ่ง ไม่อยู่ในเงื่อนไขประกัน เช่น อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งานของลูกค้า กล่าวคือ อุปกรณ์หักชำรุด / ทำตกกระแทก/ ตกน้ำ/เปียกฝนแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้/นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธี/ช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึง การกระทำใดๆที่ทำให้สายหัก, คด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหายหรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้/หรือสายที่ชำรุดจากการใช้งานของลูกค้า/หรือปุมสวิตช์ยุบจากการใช้ของลูกค้า/ช่อง USB ที่เบี้ยวหรือหักจากการใช้งานของลูกค้า

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ

 • สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันของเทรนดี้ ไอที หรือ ชำรุดจนไม่สามารถระบุได้
 • สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด
 • สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือมีการดัดแปลงใดๆ
 • สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนน้ำ/ ฝน หรือไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุด/ ร้าว/ แตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า

หลักเกณฑ์การรับประกัน แบตระเบิดจ่ายสูงสุด 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากทางบริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด

บริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รวมถึงเป็นผู้นำทางด้านแบตสำรอง และอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบตสำรองEloop, แบตสำรอง Hoco,แบตสำรอง Remax และอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Dausen, แท่นชาร์ตเอนกประสงค์ Coop Jelly Station และ อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการรับประกัน แบตระเบิดจ่ายสูงสุด 300,000 บาท สำหรับสินค้าแบตสำรอง YOOBAO Power Bank และแบตสำรอง Eloop Power Bank เพื่อให้ความมั่นใจสำหรับผู้ซื้อว่าสินค้าแบตสำรองยี่ห้อ Yoobao Power Bank และแบตสำรอง Eloop Power Bank ที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าแบตสำรองแท้ 100% และเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรวมถึงมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่เป็นอันตรายต่อผู้ซื้อและทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ซื้อ เริ่มสำหรับสินค้าแบตสำรอง Yoobao Power Bank/ Romoss Power Bank ที่ถูกซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 • สินค้ารับประกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าตามที่ทางบริษัทฯกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยสามารถอ้างอิงจากสติ๊กเกอร์รับประกัน และ/หรือใบเสร็จรับเงิน โดยทางบริษัทฯจะไม่รับประกันในกรณี ที่สติ๊กเกอร์มีการฉีกขาดก่อนวันหมดอายุ หรือไม่มีสติ๊กเกอร์อ้างอิงวันที่ซื้อ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าสำหรับสินค้าที่มี Sticker void รับประกันบนกล่อง และ Sticker voidรับประกันบนตัวเครื่อง และโค้ดตัวแทนจำหน่ายบนเครื่อง และ/หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายเนื่องจากการระเบิดจากแบตสำรองเท่านั้น ในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องทางการผลิตของโรงงานหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยจะคิดมูลค่าความเสียหาย
 • ตามความเสียหายจริงเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทโดยต้องมีหลักฐานอ้างอิง และสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดประเภท/ ผิดวิสัยจากการใช้งานปกติจากรายละเอียดที่มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลง ตัด แกะ มีรอยงัดแงะ หรือการซ่อมแซมจากช่างหรือบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายจากทางบริษัทฯ
 • ความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหายอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงการสัมผัสน้ำ ความชื้น เช่น เช่น ทำตกกระแทก/ ตกน้ำ/ เปียกฝนแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้/นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธี/ช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึง การกระทำใดๆที่ทำให้สายหัก, คด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหาย/หรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้/หรือสายที่ชำรุดจากการใช้งานของลูกค้า/หรือปุมสวิตช์ยุบจากการใช้ของลูกค้า
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาทิเช่น ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สิน จนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าสาเหตุมาจากสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-227-9473-5

การเคลมสินค้า

 • ในกรณีที่ทางลูกค้าสงสัยว่าสินค้ามีปัญหา สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-227 9473-5 หรือ สามารถส่งอีเมลล์มาที่trendyit.team@gmail.com
 • โดยใส่หัวข้อว่า“Claim:……..”ทางทีมงานจะได้ส่งเรื่องให้ทางทีมงานเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว
 • ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้า เฉพาะสินค้าที่มีสติกเกอร์ และ/หรือ ใบเสร็จ จากทาง บ. เทรนดี้ ไอที จำกัด เท่านั้น
 • การส่งเคลมต้องส่งทั้งกล่อง และอุปกรณ์ต้องครบ ถ้ากล่องหาย หรือสติ๊กเกอร์ไม่ระบุวัน/เวลาที่ซื้อ ประกันหมดทันที !!
 • เงื่อนไขอื่นๆ สามารถสอบถามทีมงานได้โดยตรง

วิธีการเคลมสินค้า

1) การแจ้งเคลมสินค้า

เพื่อยืนยันว่าเป็นสินค้าจากทางบริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด ลูกค้าต้องส่งรูปภาพ Sticker void รับประกันบนกล่อง และ Sticker void รับประกันบนตัวเครื่อง และ/หรือใบเสร็จที่มีตราประทับ Trendy IT ทางอีเมลล์ trendyit.team@gmail.com โดยใส่หัวข้อว่า “Claim:…..” พร้อม รูปภาพประกอบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)

จากนั้นทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียด สำหรับการส่งกลับ/ วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งปกติทางบริษัทฯ จะใช้เวลา 3-10 วันทำการโดยประมาณแล้วแต่อาการ หลังจากได้รับสินค้า

** เพื่อความรวดเร็วหากท่านทราบอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ผิดปกติ สามารถแจ้งเราได้เลยค่ะ เช่น หัว USB Adapter เสียหรือ ลูกค้าสามารถแจ้งผ่าน ฟอร์มด้านล่างได่ค่ะ

2) การส่งสินค้าให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

หาก สินค้า Eloop Powerbank แบตสำรอง มีปัญหาและไม่สามารถใช้งานได้ และจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมา(ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่าย)

ที่อยู่ในการเคลมสินค้า

บริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด

ตู้ ปณ.5 ปณฝ พระปิ่นเกล้า 10705

Line / Tel. 088-2279475 (เคลมสินค้า)

ใช้เวลาในการเคลม 7-10 วัน
กรุณา เขียน
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อาการ
ในการส่งสินค้ากลับด้วยตัวบรรจง มาในกล่องพัสดุด้วยค่ะ
ส่งสิ่งสินค้าพร้อมกล่องสินค้า หรือใบสั่งซื้อสินค้าค่ะ

ส่งสินค้า (ครบชุดทั้งกล่อง) แบบพัสดุไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบเพิ่มเติมได้

หลังจากส่งแล้วรบกวนแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทางทีมงานทางอีเมลล์ trendyit.team@gmail.com หรือ ส่งข้อความ SMS มาที่ 088-227 9475 ด้วยนะคะ สำหรับความสะดวกสำหรับ ทีมงานในการตามเรื่องเคลมสินค้า โดยรบกวนแจ้งภายในกล่องดังนี้

 1. ชื่อลูกค้า และเบอร์โทรติดต่อ, รุ่นของสินค้า เช่น คุณ A , รุ่น Eloop 11000mAh
 2. บอกอาการคร่าวๆ เช่น ไฟฉายไม่ติด, …ฯลฯ
 3. ที่อยู่สำหรับส่งสินค้ากลับ(หากไม่แจ้งจะส่งกลับตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุ)

** ถ้าเป็นไปได้รบกวนชาร์ตประจุไฟให้แบตสำรอง Eloop Powerbank ก่อนส่งกลับค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้า

ส่งสินค้า (ครบชุดทั้งกล่อง) ที่หน้าร้าน เทรนดี้ ไอที ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น4 Zone E (ฝั่งโตคิว)

สามารถนำสินค้าครบชุดพร้อมกล่องที่มี Sticker void รับประกันบนกล่อง และ Sticker voidรับประกันบนตัวเครื่อง และ/หรือใบเสร็จที่มีตราประทับ Trendy IT

เพิ่มเติมสำหรับการเคลมสินค้าที่หน้าร้าน

1) ลูกค้าต้องฝากสินค้าไว้ส่งกลับบริษัทฯ เพื่อให้ทีมงานเทกนิคตรวจสอบอาการและปัญหาซึ่งปกติทางบริษัทฯ จะใช้เวลา 5-10 วันทำการหลังจาก บริษัทฯได้รับสินค้าโดยประมาณ (แล้วแต่อาการ) ซึ่งทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการ

2) ลูกค้าสามารถมารับสินค้าเองในวันหลังได้ หรือ หากไม่สะดวกมารับเอง สามารถฝากชื่อ/ เบอร์ติดต่อ/ และที่อยู่สำหรับการส่งสินค้ากลับทางพัสดุไปรษณีย์ EMS

หมายเหตุ

สินค้าของแท้ 100% รับประกันสินค้า 12 เดือน ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) แต่ไม่รับคืนสินค้า หากสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาปัญหาการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯได้ตลอด

ทางบริษัท เทรนดี้ ไอที จำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ แต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่คุ้มค่า กับที่ท่านได้ไว้วางใจเลือกเรา

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

[fc id=’2′ align=’center’][/fc]