Get

In Touch

OUR ADDRESS

Main Office

832 ซ. บางนา-ตราด27 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Shop & Service

ห้างมาบุญครอง ชื่อร้านเทรนดี้ ไอที (สังเกตป้ายสีแดง) ชั้น 4 ฝั่งโตคิว, Zone E (ท้ายซอย)
เวลาทำการ : 12.00 – 20.30 น.

OUR CONTACT

088-227-9474 (ขายส่ง)
088-227-9475 (ขายปลีก)
Email : trendyit.team@gmail.com
Line ID : Trendyit และ trendyitsupport
Facebook : www.facebook.com/trendyit